Publicări recente

SC SG TARA SRL cu sediul în CISNADIOARA, str. Pinului, nr.7 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea atelierul de tamplarie ce se desfășoară in localitatea CISNADIOARA, str.Pinului nr.7. Informatiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Sibiu.

Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (17.06.2024).

Aceasta informare este efectuata de SC PARKS DEVELOPMENT SRL cu sediul in sat Stefanestii de Jos, com. Stefanestii de Jos, str. Europa nr. 1, Complex Cosmopolis, bl. M4, et. 1, ap. 104, jud. Ilfov , tel. 0729.032.728 ce intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Ilfov, avizul de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor obiectivului ” CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE, SPATII DE PARCARE, POST TRAFO, UTILITATI SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA, Localitatea Chitila, judetul Ilfov, NR CAD 57309 si 57310” Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de notificare este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 14 iunie 2024.

UAT municipiul Deva, titular al obiectivului REGENERAREA URBANA A ZONEI ”MICRO 15”, cu amplasamentul identificat prin Zona cartierului Micro 15, localitatea Deva, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNŢ PUBLIC. PORT SHIPPING & ENGINEERING S.R.L., cu sediul social in Municipiul Constanta, Strada RAZBOIENI nr.84A , jud. Constanta, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J13/2016/2011, inmatriculata la ORC sub nr. J13/2016/2011, CIF RO 29055985, email: office@p-s-e.ro , tel: 0740 186 897, reprezentata de Director General VALENTIN TARANU, tel: 0752 280 311, informează publicul interesat că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de DEPOZITARE, cod CAEN Rev.2 5210, desfăşurată la sediul social din municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul E. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de luni până joi, între orele 8.00- 16.30 si vineri între orele 8.00- 14.00, tel/fax: 0241-546596, 0241-546696, 0241-543717. Propuneri sau contestaţii se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta.

ANUNŢ PUBLIC. PORT SHIPPING & ENGINEERING S.R.L., cu sediul social in Municipiul Constanta, Strada RAZBOIENI nr.84A , jud. Constanta, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J13/2016/2011, inmatriculata la ORC sub nr. J13/2016/2011, CIF RO 29055985, email: office@p-s-e.ro , tel: 0740 186 897, reprezentata de Director General VALENTIN TARANU, tel: 0752 280 311, informează publicul interesat că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de DEPOZITARE, cod CAEN Rev.2 5210, desfăşurată la sediul social din municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul E. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de luni până joi, între orele 8.00- 16.30 si vineri între orele 8.00- 14.00, tel/fax: 0241-546596, 0241-546696, 0241-543717. Propuneri sau contestaţii se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta.

SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul în localitatea Ștefăneşti, sat Valea Mare-Podgoria, Drumul Ghiorman nr. 40B prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate în localitatea Piteşti, strada Digului nr. 40, Argeş. Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi eventualele sugestii şi contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare la sediul APM Argeş, strada Egalității nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr. 22-26, titulara a proiectului  ”Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare” propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, tarla 33, 32, parcela 520/1, 515, NC 34005, 34105, 34002, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

ANUNŢ PUBLIC. SC NATURAL COMERT GENERAL SRL, cu sediul in Groseni, nr. 276, jud. Arad, J02/350/1993, CUI-RO3606223, titular al activităţii: „1610 TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, ARCHIS, fara numar, judeţul ARAD. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM ARAD, strada SPLAIUL MURES, FN, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM ARAD, tel. 0257280331/0257280996 pe durata derularii procedurii de autorizare.

Vezi mai multe

sau

Știri recente

Articole informative

Fii la curent cu ultimele noutăți din domeniu

Abonează-te la buletinul informativ