BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu

Home » BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr. 22-26, titulara a proiectului  \”Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare\” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul \”Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare\” propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, tarla 33, 32, parcela 520/1, 515, NC 34005, 34105, 34002, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.