Baicu Giorgica si Baicu Beatrice- Alina anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef

Home » Baicu Giorgica si Baicu Beatrice- Alina anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef

Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice- Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500 mp din acte (7503 mp din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef, pentru documentatia PUZ \”Intocmire PUZ – ansamblu de locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati\”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Comunei Berceni la data de 25.04.2024. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.