Beneficiarul CHIRCUTA GABRIELA anunta Decizia privind etapa de incadrare

Home » Beneficiarul CHIRCUTA GABRIELA anunta Decizia privind etapa de incadrare

Beneficiarul CHIRCUTA GABRIELA cu sediul in strada Sfanta Maria, nr. 70, sector 1, municipiul Bucuresti, anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului/ programului:
„P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIREA ZONA MIXTA-SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/ DEPOZITARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/ PRODUCTIE\”, propus a fi amplasat in T108, P1, LOT2, sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi. Documentatia se supune procedurii de adoptare:
– fara Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;
– fara evaluare adecvata conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, jud. Calarasi, de luni pana vineri, intre orele 10:00 -14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.