CIOCIU CIPRIAN IOAN anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Maramureş pentru proiectul societatii CASSTIL-COM SRL

Home » CIOCIU CIPRIAN IOAN anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Maramureş pentru proiectul societatii CASSTIL-COM SRL

CIOCIU CIPRIAN IOAN, cu domiciliul în comuna Recea, sat Săsar, str. 1 Decembrie, nr. 88, judeţul Maramureş, in calitate de reprezentant al SC CASSTIL-COM SRL, titular al proiectului \”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI BIROURI P/P+1E, ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ PROPRIETATE, RACORDURI EDILITARE\”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Speranţei, nr. cad. 109808, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8.00 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm. ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.