Comuna Barcani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Home » Comuna Barcani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Comuna Barcani, cu sediul în Comuna Barcani, Str. Principală, Nr. 266, județul Covasna, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Barcani, U.P. IV BARCANI“ propus a fi amplasat pe raza UAT Barcani, UAT Sita Buzăului și UAT Zagon, județul Covasna, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din mun. Sfântu Gheorghe, Bd. General Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Covasna, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.