COMUNA CRICIOVA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș

Home » COMUNA CRICIOVA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare
„COMUNA CRICIOVA, titular al proiectului \”REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRICIOVA, LOCALITATEA JDIOARA, JUDETUL TIMIȘ\”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul \”REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRICIOVA, LOCALITATEA JDIOARA, JUDEȚUL TIMIȘ\” propus a fi amplasat în intravilanul localității Jdioara, Comuna Criciova, jud. Timiș, pe terenul identificat prin inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Criciova, Judetul Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00—14:00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro — Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termenul de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului\”.