COMUNA CRISTINEȘTI anunță publicul interesat asupra actualizării deciziei etapei de încadrare emise de APM Botoșani

Home » COMUNA CRISTINEȘTI anunță publicul interesat asupra actualizării deciziei etapei de încadrare emise de APM Botoșani

COMUNA CRISTINEȘTI anunță publicul interesat asupra actualizării deciziei etapei de încadrare emise de APM Botoșani pentru proiectul “Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satelor Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani. Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44 și la sediul societății, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.