ECO SUN NICULESTI S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI TRASEU LES 33 kV ECO SUN NICULEȘTI 2”

Home » ECO SUN NICULESTI S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI TRASEU LES 33 kV ECO SUN NICULEȘTI 2”

S.C. ECO SUN NICULESTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: se supune evaluării impactului asupra mediului; se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI TRASEU LES 33 kV ECO SUN NICULEȘTI 2”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Niculești, sat Ciocănari, CF 75504 (T 2, P 8/10), CF 76262 (T 2, P 8/10) și CF 74493 (T 2, P 8/4 și 8/5). Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.