EWE SIMINOC S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

Home » EWE SIMINOC S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

EWE SIMINOC S.R.L. prin Adrian Dobre, titular al proiectului: CONSTRUIRE CENTRALA EOLIANA (PARC EOLIAN SIMINOC) COMPUSA DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI ACCES, PLATFORME MONTAJ/INTRETINERE, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE(PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI(LES) PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA LA STATIA ELECTRICA DE TRANSFORMARE(PROPRIE) SI LES 110 KV, ORAS MURFATLAR, JUDETUL CONSTANTA, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Murfatlar, sat Siminoc, NR CADASTRAL: IE: 102893 NR PARCELA A59/6/2, IE: 101857 NR PARCELA A59/2/2, IE: 103387 NR PARCELA A 59/58, IE: 101950 NR PARCELA A59/57/2, IE: 101949 NR PARCELA A59/57/1, IE:103310 NR PARCELA A48/26, IE: 102933 A59/39, IE: 103695 NR PARCELA A5/15, IE: 103475 A5/2/1, IE: 103476 Parcela A5/2/2, Judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.