FAR EST IMPORT EXPORT S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef pentru documentatia PUD

Home » FAR EST IMPORT EXPORT S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef pentru documentatia PUD

Beneficiarul S.C. FAR EST IMPORT EXPORT S.R.L. (reprezentant BAZAVAN VALENTIN), proprietar al terenului situat in comuna Domnesti, sat Domnesti, judetul Ilfov, T 14, P 50/3/2, 50/3/3, NR. CAD. 110157, str. Crengutei, nr. F.N, in suprafata de 9878 mp conf. actelor de proprietate, aduc la cunostinta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef pentru documentatia PUD- \” CONSTRUIRE 8 HALE INDIVIDUALE P+1E, CUPLATE LA CALCAN, CU FUNCTIUNEA DE BIROURI SI DEPOZITARE, RACORDAREA LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN\”. Documentatia este disponibila pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov din data de 22.03.2024. Observatii / Comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul CJ Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Bucuresti (tel. 021.212.56.93), de luni pana joi intre orele 8:30-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.