Finanțări PNRR 2024: Aproape 300 milioane EUR pentru firme de construcții și de instalații electrice, să reabiliteze locuințe și să pună panouri solare pentru românii vulnerabili

Home » Finanțări PNRR 2024: Aproape 300 milioane EUR pentru firme de construcții și de instalații electrice, să reabiliteze locuințe și să pună panouri solare pentru românii vulnerabili
Finanțări PNRR 2024: Aproape 300 milioane EUR pentru firme de construcții și de instalații electrice, să reabiliteze locuințe și să pună panouri solare pentru românii vulnerabili

Românii considerați vulnerabili din punct de vedere energetic vor beneficia de fonduri europene pentru reabilitarea locuințelor și montarea de panouri solare, însă banii vor fi accesați direct de firmele de construcții și de instalații electrice care vor executa lucrările, printr-o linie de finanțare în valoare tootală de aproape 300 de milioane EUR, din Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), lansată recent în consultare publică.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în consultare proiectul de Ghid al solicitantului pentru apelul de proiecte PNRR/2024/Componenta 16. RePowerEU, Investiția: 7 – Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor, Axa I – Renovare ce vizează eficiența energetică combinată cu instalarea de panouri solare pe clădirile rezidențiale unifamiliale, numai pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și pentru consumatorii de energie vulnerabili.

Perioada de consultare publică este de 20 zile calendaristice. Poți trimite propuneri de îmbunătățire a ghidului la Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională, Inovare și Societate Digitalizată, la adresa de e-mail consultare.pnrr@mfe.gov.ro.

Ulterior, MIPE va publica ghidul final și va deschide apelul de proiecte în sistemul electronic PNRR, să se înscrie firmele de construcții și de instalații electrice. În luna iunie 2024 se preconizează lansarea apelului.

Bugetul total și valoarea voucherelor acordate

Apelul de proiecte va pune la bătaie un buget total de 299.990.200 EUR, pentru renovarea unui număr de 14.851 de locuințe. Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația PNRR este utilizat cursul inforeuro din luna anterioară lansării apelului de proiecte, respectiv luna Mai 2024: 1 euro = 4,9759 lei, curs ce va fi utilizat atât la depunerea cât și la semnarea contractelor de finanțare.

Valoarea nerambursabila aferentă unui proiect care conține o singură clădire rezidențială este de 20.200 EUR, constituită din cumulul voucherelor acordate (sumă fixă) pentru activitățile eligibile realizate.

Defalcat, se vor acorda bonuri valorice astfel:

 • Voucher renovare energetică 14.000 euro
 • Voucher sistem fotovoltaic 5.000 euro
 • Voucher expertiză tehnică 700 euro
 • Voucher audit energetic 300 euro
 • Voucher certificat de performanță energetică (inițial) 100 euro
 • Voucher certificat de performanță energetică (final) 100 euro

Astfel, totalul voucherelor pentru o cerere de finantare ce include o singură clădire rezidentiala unifamilială este de 20.200 EUR (100.513 lei).

Rata finanțării este de 100% din valoarea voucherelor, ceea ce însemană că beneficiarii nu sunt obligați să acopere nimic din costul eligibil.

Solicitanții eligibili: firme de construcții și de instalații electrice

Solicitantul eligibil, care depune proiectul și accesează direct fondurile europene, poate fi:

 • Operator economic cu personalitate juridică română care, la depunerea cererii de finanțare, are deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție înscris în obiectul de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.  Solicitantul trebuie să fie autorizat pentru lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, conform CAEN rev. 2, clasa 412, și pentru lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, clasa 4321.

SAU

 • Parteneriat între doi operatori economici care la depunerea cererii de finanțare au doar un domeniu de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate. Un partener este autorizat pentru lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, conform CAEN rev. 2, clasa 412, iar celălalt pentru lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, clasa 4321. În acest caz, liderul de parteneriat va fi întreprinderea care are clasa CAEN 412.

Solicitantul (firmă/parteneriat) va putea depune mai multe cereri de finanţare.

Firmele solicitante depun cererile de finanțare în numele beneficiarilor finali eligibili cu care au încheiat în prealabil contracte comerciale.

Beneficiarul final poate fi:

 • Persoana singură/familia care îndeplinește condițiile prevăzute în Legea 226/2021 (privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie) și care se regaseste pe lista persoanelor vulnerabile validată de Ghișeul Unic de Eficienta Energetica (OSS).

Activități eligibile la finanțarea pentru renovări de locuințe

Prin această linie de finanțare se creează un voucher raportat la media suprafeței utile locuibile în România care să stimuleze participarea populației, în special a segmentului vulnerabil la renovarea clădirilor rezidențiale unifamiliale aflate în proprietate proprie, în scopul creșterii cu minim 30% a eficienței energetice, echivalentul unei economii de cca. 584 GWh/an.

Sunt eligibile următoarele activități:

A. reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii prin2:

 • i. izolarea termică a peretelui exterior și a fațadei;
 • ii. lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, incluzând ferestre și uși;
 • iii. izolarea termică a acoperișului/planșeului;

B. instalarea sistemelor fotovoltaice de generare de energie electrică, cu o capacitate netă de cel puțin 3kW, pentru consum propriu, care sunt conectate la rețeaua naţională de distribuţie.

C. realizarea Raportului de expertiză tehnică a clădirii

D. realizarea Raportului de audit energetic

E. întocmirea Certificatelor de performanță energetică (inițial și final)

Activitățile de informare și publicitate, ce derivă din Manualul de identitate vizuală, sunt obligatorii, dar, din păcate, cheltuielile aferente NU sunt incluse în voucher, fiind suportate de solicitanții de finantare (firmele de construcții și de instalații).

Cum se va derula programul de vouchere pentru reabilitare energetică a locuințelor

După depunerea online, cererile de finantare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare, selecție şi contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de eligibilitate și selecție, respectiv, încadrării în alocarea aferentă apelului.

În Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE), Ghiseul Unic de Eficienta Energetica (OSS) va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate aplicabile beneficiarului final (persoană singură/familie).

OSS va putea transmite o singura solicitare de clarificări/completări asupra dosarului beneficiarului final. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de maxim 3 zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitarii și nu poate fi prelungit.

Implementarea proiectelor (inclusiv recepția la terminarea lucrărilor) ar trebui să se încheie  până la 31 august 2026. Transferul sumelor către beneficiari se va face până la 31 decembrie 2026.

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.