Informare solicitare autorizație de mediu pentru societatea SC ADIGLASS ENERGY SRL

Home » Informare solicitare autorizație de mediu pentru societatea SC ADIGLASS ENERGY SRL

SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul în localitatea Ștefăneşti, sat Valea Mare-Podgoria, Drumul Ghiorman nr. 40B prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate în localitatea Piteşti, strada Digului nr. 40, Argeş. Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi eventualele sugestii şi contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare la sediul APM Argeş, strada Egalității nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.