Ion Alexandru anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil

Home » Ion Alexandru anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil

Ion Alexandru, titular al planului P.U.Z-,, Ansamblu locuinte colective, comert si servicii D+P+3E+E4-5R, amenajare incinta, instalatii aferente\”, in Judet Ilfov, localitatea Bragadiru, Soseaua Alexandriei, nr. 101C, nr.cad. 126228; 126229, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.