Ion NECULCEA anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea avizului Arhitectului Sef

Home » Ion NECULCEA anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea avizului Arhitectului Sef

Ion NECULCEA, cu domiciliul in com. Vidra, str. Prelungirea Garii, nr.82, in calitate de initiator al PUZ – Ansamblu locuinte individuale P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati tehnico-edilitare, ridicare topografica, amplasament com. Vidra, T 26, P 370, 370/42, 370/44,45,46, NC 74514, NC 75020, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei mai sus mentionate pentru obtinerea avizului Arhitectului Sef. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 24.05.2024. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Serviciul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.