JURJ MIHAIELA IULIANA P.F.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba

Home » JURJ MIHAIELA IULIANA P.F.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
JURJ MIHAIELA IULIANA P.F.A., titular al proiectului \”INSTALAREA TANARULUI FERMIER JURJ MIHAIELA IULIANA\”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul \”INSTALAREA TANARULUI FERMIER JURJ MIHAIELA IULIANA\”, propus a fi amplasat în sat Hănășești, nr. 392, comuna Gârda de Sus, jud. Alba (adresa amplasamentului). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00, si vineri intre orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.