MOC FABRICATION SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

Home » MOC FABRICATION SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

Anexa 5.J la procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu MOC FABRICATION SRL.
MOC FABRICATION SRL
titular al proiectului CONSTRUIRE HALA REALIZARE CONFECTIE METALICA, SPATII BIROURI, GRUPURI SANITARE SI SPATII DEPOZITARE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA REALIZARE CONFECTIE METALICA, SPATII BIROURI, GRUPURI SANITARE SI SPATII DEPOZITARE, propus a fi amplasat în jud. Constanta, mun. Constanta, str. Celulozei, nr. 9, lot 1/1/1,
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente de protectie a mediului Constanta din mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic între orele 9-13 precum si la urmatoarea adresa de internet (http://apmct.anmp.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.