PAȘCA CRISTINA DANA PFA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba

Home » PAȘCA CRISTINA DANA PFA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. PAȘCA CRISTINA DANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, titular al proiectului “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAȘCA CRISTINA DANA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAȘCA CRISTINA DANA”, propus a fi amplasat în loc. Ocoale, nr. 311, comuna Gârda de Sus, jud. Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.