PERIANU COSTEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

Home » PERIANU COSTEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti – Leordeni, Jud. Ilfov, Sos. Oltenitei, nr. 29A; beneficiar al planului PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, T55/6, P30,31,32; cu Nr. Cad. 100725, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.