PFV PERIS ONE SRL anunta depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect construire parc fotovoltaic in suprafata de 55.000 mp

Home » PFV PERIS ONE SRL anunta depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect construire parc fotovoltaic in suprafata de 55.000 mp

Subscrisa PFV PERIS ONE SRL, reprezentata prin Toader Dan-Mihai in calitate de administrator, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire parc fotovoltaic compus din: panouri fotovoltaice, invertoare, linii electrice subterane (LES) de joasa, medie si inalta tensiune, statie electrica de transformare, sistem de stocare energie electrica in baterii de acumulare, amenajare teren si drumuri interioare/private, organizare de santier, imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in comuna Peris, sat Peris, DE, inscris in cartea funciara cu nr. 60461, nr. cadastral 60461 (teren in suprafata de 55.000 mp), corespondent Certificatului de Urbanism nr.310 din 18.10.2023 emis de Primaria Peris, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr.1 si la sediul PFV PERIS ONE SRL, punctul de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, in zilele de joi 04.07.2024 si vineri 05.07.2024, intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1.