RTE GREEN ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC RTE GREEN ENERGY 2”

Home » RTE GREEN ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC RTE GREEN ENERGY 2”

S.C. RTE GREEN ENERGY S.R.L., titulară a proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC RTE GREEN ENERGY 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC RTE GREEN ENERGY 2”, propus a fi amplasat în extravilanul loc. Laslău Mare, com. Suplac, jud. Mureș, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 53219, CF 53220, CF 53221, CF 53222, CF 53223, CF 53224, CF 53225, CF 53226, CF 53227, CF 53228, CF 53229 și CF 53230. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș strada Podeni, nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9.00-15.00 și marți – vineri între orele 9.00-12.00 și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.