SC BIOSERV FOREST SRL anunță publicul interesat asupra deciziei finale a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău

Home » SC BIOSERV FOREST SRL anunță publicul interesat asupra deciziei finale a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău

SC BIOSERV FOREST SRL și PF CIOROIU IULIAN FĂNEL, cu anunță publicul interesat asupra deciziei finale a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată a planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii “, cu amplasamentul în Verneşti, Tisău, Gura Teghii, judeţul Buzău. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și au luat în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a H.G. nr. 1076/2004.