SZOMBATI ANDREI si SZOMBATI MELINDA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Caras- Severin

Home » SZOMBATI ANDREI si SZOMBATI MELINDA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Caras- Severin

SZOMBATI ANDREI si SZOMBATI MELINDA, titular al proiectului \”Construire anexa gospodareasca parter, imprejmuire teren\”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluare asupra mediului, pentru proiectul \”Construire anexa gospodareasca parter, imprejmuire teren\” , propus a fi amplasat in comuna Pojejena, sat Divici, CF 39679, jud. Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 900-1500, si vineri, intre orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.