TOP CLASS INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil

Home » TOP CLASS INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil

Subscrisii TUDOR PETRE; TOP CLASS INVESTMENT SRL; TOP CLASS BUSINESS SRL; DAS IMOB CONSULTING SRL; CB SUD INVEST SRL; RUXANDARIU LUCA- ANDREI; SMART BUSINESS ESTATE SRL; GHEORGHE SORIN GABRIEL; GH. ELENA MONICA, proprietari asupra terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 22, Parcelele 318/13, 318/1, 322/3, 318/29, 322/1, cu Nr.cad. 75515, 75522, 75550, 75567, 75560, 76903, teren in suprafata totala de 48.686 mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ \”OPERATIUNI NOTARIALE – ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI\”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.