Urstech Software Srl anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Ilfov

Home » Urstech Software Srl anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Ilfov

Anunt public privind decizia etapei de încadrare Urstech Software Srl
Urstech Software Srl, titular al proiectului sala evenimente, piscina, loc de joaca pentru copii, foisor, amenajare peisagistica, amplasare unitate de locuit prefabricata, imprejmuire si utilitati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ, pentru proiectul sala evenimente, piscina, loc de joaca pentru copii, foisor, amenajare peisagistica, amplasare unitate de locuit prefabricata, imprejmuire si utilitati, propus a fi amplasat în judetul Ilfov, comuna Branesti, sadul Vadul Anei, Str Stoiciului, nr FN. cu nr. Cad. 64076. 1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni – vineri, intre orele 9:00 – 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectiamediului.