Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect titular KOFERT ORGANIC S.R.L

Home » Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect titular KOFERT ORGANIC S.R.L

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. KOFERT ORGANIC S.R.L., titular al proiectului ,,Depozitare și compostare gunoi avicol în hale existente amplasate în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ,,Depozitare și compostare gunoi avicol în hale existente amplasate în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417”, propus a se realiza în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.