Anunt solicitare autorizatie de mediu pentru activitatea PFA POP C CORNEL

Home » Anunt solicitare autorizatie de mediu pentru activitatea PFA POP C CORNEL

PFA POP C CORNEL, cu sediu în Comuna Vladimirescu, sat Mandruloc, str. Ion Paulat, nr. 15, judetul Arad, tel. 0754098745, dorește sa obțină autorizatie de mediu pentru punctul de lucru din Comuna Vladimirescu, sat Mandruloc, str. Ion Paulat, nr. 15, județul Arad, tel. 0754098745, unde se desfășoară activitățile cod CAEN 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine și CAEN 3109 Fabricarea de mobila n.c.a., în scopul producție, având ca principale faze ale procesului tehnologic urmatoarele: aprovizionare materii prime, debitare material lemnos, operațiuni prelucrare, fasonare, lacuire/grunduri, montare feronerie, control calitate, livrare produse. Masurile de protecție a factorilor de mediu: apa (bazin vidanjări impermeabilizat în curte), aer (instalații exaltare în hala de productie), sol (platforme betonate pe toată suprafață de producție și depozitare). Gestiunea deseurilor: pubele colectare deșeuri amplasate pe platforma betonata. Observatiile publicului formulate în scris/informațiile privind potențialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunț.