Bajan Catalin-Victor anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea

Home » Bajan Catalin-Victor anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea

Anunt public privind decizia etapei de incadrare B A J A N CATALIN – VICTOR, prin Plesanu Eduard – Bogdan, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 152A, bl. K, sc. B, et. 10, titular al proiectului: \”Impadurirea terenului agricol in suprafata de 12.3130 ha, in localitatile Scundu si Ladesti, judetul Valcea\”, ce urmeaza a se desfasura in comunele Scundu si Ladesti, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet, www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.