CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Home » CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REALIZARE PARC EOLIAN \”CEE PECINEAGA NORD-EST – 48MW\”, CONSTRUIRE FUNDATII SI PLATFORME AFERENTE CENTRALELEOR EOLIENE, CONSTRUIRE SI IMPREJMUIRE STATIE DE TRANSFORMARE PROPRIE, CONSTRUIREA, MODERNIZAREA SI RACORDAREA LA DRUMURILE DE INTERES COMUNAL SAU JEDETEAN A DRUMURILOR DE EXPLOATARE, CONSTRIRE LUCRARI DE PROTECTIE SI TRAVERSARI ALE CANALELOR DE IRIGATII, CONSTRUIRE RETELE ELECTRICE DE INTERCONECTARE SI CONECTARE IN STATIA DE TRANSFORMARE PROPRIE SI CONSTRUIRE RACORD LA S.E.N., propus a fi amplasat in comuna Pecineaga, extravilan, parcelele: A63/2/29, A63/2/32, A59/26, A69/24, A69/32, A260/27/1, A260/28, A260/41, A260/9, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 si la sediul titularului: CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., cu sediul in comuna Pecineaga, str. Stefan cel Mare nr. 62, biroul 12, judetul Constanta, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, intre orele 9 -13.