Cioroiu Iulian Fănel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Home » Cioroiu Iulian Fănel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Cioroiu Iulian Fănel, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Pavlichieni, nr. 74, jud. Ilfov, titular al Planului/Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“ propus a fi amplasat pe raza UAT Tisău, Vernești și Gura Teghii, județul Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din Mun. Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Buzău, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.