COMAN AUREL anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

Home » COMAN AUREL anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

COMAN AUREL si LIVIA, SIMI GLOBAL CONSTRUCT SRL avand sediul in Str. Chirculesti , nr 41, MIHAILESTI, jud. GIURGIU, titulari al planului/programului INTOCMIRE PUZ – LOTIZARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1, jud. Ilfov, MAGURELE , T 32/116, 32/1, P 63, 64, 65, 116/11, Nr.Cad. 69615, 69616, 69617, 69618, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.03.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.