COMAN ION PFA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea

Home » COMAN ION PFA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare COMAN ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, titular al proiectului ,,INFIINTARE ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO, COM. OSTROV, JUDETUL TULCEA\”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,INFIINTARE ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO, COM. OSTROV, JUDETUL TULCEA\” propus a se realiza in com. Ostrov, sat Ostrov, str. Macinului, nr. 117, sau identificat prin F 12, Tarla 47, Parcela 2004/1 A, 2005/1 Cc; S: 600 mp; lntravilan: C.F. / N.C. 32886, jud.Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul temporar A.P.M. Tulcea, strada lsaccei, nr. 73, (Cladirea Donaris), et. 3/ strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi ,intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P .M. Tulcea.