Composesoratul Fostilor Urbarialisti Minisel aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare

Home » Composesoratul Fostilor Urbarialisti Minisel aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare

Composesoratul Fostilor Urbarialisti Minisel, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti Minisel, U.P. XII Padurea Composesorala Minisel, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.