Comuna Ceru Bacainti anunta publicul interesat de depunerea documentatiei in vederea solicitarii avizului de mediu

Home » Comuna Ceru Bacainti anunta publicul interesat de depunerea documentatiei in vederea solicitarii avizului de mediu

Comuna Ceru Bacainti titular al proiectul ,,Construire parc\’ amplasament, situat in Com. Ceru- Bacainti, sat Ceru- Bacainti, jud. Alba, pentru obiectivul de investitii, in conformitate cu H.G. 1076/2004, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la A.P.M. Alba, prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, str.Lalelelor nr.7b, si la sediul titularului din com. Ceru- Bacainti , sat Ceru- Bacainti str.Principala ,nr.5 ap. bl., et. ap.,in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00-13.00. Observatiile publicului cu privire la decizia APM Alba se primesc zilnic la sediul A.P.M . Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.