COMUNA CURTEA anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu

Home » COMUNA CURTEA anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu

COMUNA CURTEA, titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Curtea, judetul Timis, organizat in U.P. XII Comuna Curtea, amplasat pe teritoriul U.A.T. Curtea, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 17.06.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 15:00 la sediul Primariei Comunei Curtea, adresa loc. Curtea str. Principala nr. 268, jud. Timis. Autoritati participante: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A., Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis, Directia Silvica Timis, ANANP Timis, A.N. Apele Romane – ABA Banat, ISU Timis, Primaria Comunei Curtea. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.