DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare

Home » DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 10, judetul Satu Mare, titular al proiectului \”Lucrari pentru reglementarea conditiilor de coexistenta intre LEA 20 kV Livada – Racord CRR PTA 5027 si hala de productie SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, jud. Satu Mare, comuna Mediesu Aurit\”, propus in comuna Mediesu Aurit, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.