Informare IRIS TREND S.R.L. asupra solicitarii de obţinere a autorizaţiei de mediu

Home » Informare IRIS TREND S.R.L. asupra solicitarii de obţinere a autorizaţiei de mediu

ANUNŢ PUBLIC. S.C. IRIS TREND S.R.L. cu sediul în: Constanta, strada Amurgului, nr. 33, LOT 2, Cam. 1, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana. Amplasat pe strada Celulozei, nr. 2 in Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696.