Informare Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A

Home » Informare Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A., titular al planului \”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta\”, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, anunta publicul interesat urmatoarele: Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A. din Recas nr. 965, jud. Timis in zilele de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00: -planul adoptat; -o declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate; -masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.