MEDGIN SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj

Home » MEDGIN SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj

MEDGIN SRL, reprezentata de Ciobanu Stefan Gabriel, titular al proiectului CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1, propus a fi amplasat in mun. Craiova, str. Genistilor nr. 98K, jud. Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.