PAȘCA DANIEL MARIN PFA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba

Home » PAȘCA DANIEL MARIN PFA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
PAȘCA DANIEL MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, titular al proiectului “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAȘCA DANIEL MARIN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAȘCA DANIEL MARIN”, propus a fi amplasat în loc. Cobleș, comuna Arieșeni, nr. 163, jud. Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.