Pene Elena, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

Home » Pene Elena, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

PENA ELENA, proprietar ale terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, T22 P318/14 cu NC 75533, T22, P318/15 cu NC 75538, cu suprafata totala masurata de 16083 mp., suprafata formata din N.C. 75533 cu suprafata de 5350 mp., N.C. 75538 cu suprafata de 10733 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ \”INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI\”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 08.05.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel. 021 2125693) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.