PRIMARIA COMUNEI GHIRODA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS

Home » PRIMARIA COMUNEI GHIRODA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS

PRIMARIA COMUNEI GHIRODA, titular al proiectului: \”CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI ILUMINAT PUBLIC – TORNSONUL 8 DIN PROIECTUL: CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL TIMISOARA-CALEA LUGOJULUI-REMETEA MARE\”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: \”CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI ILUMINAT PUBLIC – TORNSONUL 8 DIN PROIECTUL: CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL TIMISOARA-CALEA LUGOJULUI- REMETEA MARE\” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ghiroda, pe terenul identificat prin extras CF nr. 411234, jud. Timis Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00- 16:30, vineri intre orele 8:00- 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.