PRIMARIA COMUNEI GLINA anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

Home » PRIMARIA COMUNEI GLINA anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

PRIMARIA COMUNEI GLINA, cu sediul in Com. Glina, Str. Libertatii, nr.292, Jud. Ilfov; beneficiar si initiator al planului PUZ – IMPLEMENTARE SI DELIMITARE ZONA CENTRALA COMUNA GLINA, INTERVENTII DE REGLEMENTARE, AMENAJARE, CONFIGURARE SI REORGANIZARE TERITORIU, ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 13.03.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.