S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

Home » S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul in Bulevardul Geniului, nr. 46-48, scara B, etaj 10, ap. 129, localitatea Bucuresti, sectorul 6 si S.C. ALPHA RESIDENCE S.R.L. avand sediul in Strada General Haralambie, nr.12, mansarda, ap. 7, localitatea Bucuresti,, sectorul 4, titulari ai Planului Urbanistic Zonal \”OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI, CONSTRUIRE IMOBIL CONSTRUCTIE CU DESTINATIE MIXTA (SERVICII, COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE, CU REGIM DE INALTIME CONFORM AVIZ AACR\”, localitatea Voluntari, Str Erou Iancu Nicolae nr 10, NC/CF 130765, NC/CF 130762, Tarla 8, Parcela 227 si 227/9, judet Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.05.2024, urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.