S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba

Home » S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba

S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectului  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI, in perimetrul PODU MORII DEAL EST, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba – Fara evaluare a impactului asupra mediului – in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI  propus a fi amplasat in extravilanul com. Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16.30 si vineri intre orele 08 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmalba.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.