SC BLACK SEA ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu

Home » SC BLACK SEA ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu

SC BLACK SEA ENERGY SRL titular al proiectului \”Centrala electrica fotovoltaica Marsa 4-5.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente\”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Marsa, tarla 3, parcela 7, NC 32631, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.