SC SELLSTYLE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

Home » SC SELLSTYLE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

SC SELLSTYLE SRL, avand sediul in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, bld. Eroilor, nr.118, bl. A, sc.2, et.5+6, ap.68, cam.1 , titular al proiectului \”MODIFICARE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 30/29.05.2017 – IN SCOPUL CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA, BIROURI, SERVICII, SHOWROOM, SPATII DE CAZARE SI LOCUINTE COLECTIVE\” situat in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Tarla 41, Parcela 329/4, 329/5/1, 329/5/2, Nr. Cad. 55526, 52994, 67119, 67121, 67122, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 29.02.2024.