SOLAR PV POWER PLANT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

Home » SOLAR PV POWER PLANT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

SOLAR PV POWER PLANT S.R.L., titular al proiectului: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC EXTINDERE – DELENI 2, POSTURI DE TRANSFORMARE JT/MT, STATIE DE TRANSFORMARE MT/IT, ANEXE, AMENAJUARE DRUMURI INTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER SI CONECTARE PRIN LES+FO PE DRUMURILE PUBLICE DC 29, DE 376, DE 375, DE 369/31, propus a se amplasa in extravilan, comuna Deleni, nr. cad./ CF 100138, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.