Spano Lorenzo anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad

Home » Spano Lorenzo anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad

Spano Lorenzo cu domiciliul in orasul Pancota, str. Tudor Vladimirescu, nr. 59, judetul Arad, titular al proiectului \”Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri in Comuna Gurahont, judetul Arad – Spano Lorenzo\”, propus a fi amplasat in apropierea localitatii Dulcele, FN – pe raza teritorial administrativa a comunei Gurahont, suprafete incluse in: CF 303977, CF 303976, CF 303973, CF 303966, CD 303975, CF 303965, CF 303961 si CF 303960 – Gurahont, cu suprafata de 10,11 ha, judetul Arad, anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul amintit mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.