STANCIU DOREL anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului: “Elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale si lotizare”

Home » STANCIU DOREL anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului: “Elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale si lotizare”

Beneficiarul STANCIU DOREL, cu domiciliul in str. Stefan cel Mare, nr. 4, oras Budesti, jud. Calarasi, anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului: \”Elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale si lotizare\” propus a se amplasa in extravilan sat Padurisu, tarla 16/3, parcela 3, com. Frumusani, jud. Calarasi, nr.cad. 8490. Documentatia se supune procedurii de adoptare: – fara Aviz de Mediu, conform prevederilor HG nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de relizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; – fara evaluare adecvata, conform prevederilor OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii privind potentialul impact asupra mediului a planului propus, pot fi consultate la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 10 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii.